Umiejętności miękkie – co to jest?

Umiejętności miękkie to cechy osobowości, które nie są bezpośrednio związane z pracą lub wykształceniem. Umiejętności miękkie to nic innego jak cechy psychofizjologiczne oraz umiejętności społeczne i interpersonalne, które odnoszą się do osobowości człowieka. Często mają one bardzo duży wpływ na ogólną wydajność zespołu. Mają one istotny wpływ na dynamikę zespołu, a także na relacje z pracownikami i wydajność w pracy. Kompetencje miękkie to cechy psychofizjologiczne oraz umiejętności społeczne i interpersonalne, które często związane są z osobowością człowieka. Mają one bardzo silny wpływ na dynamikę zespołu i często wpływają na postawy pracowników i wyniki w pracy.

Umiejętności miękkie jest pomocnicze

Umiejętności miękkie to nie tylko umiejętność komunikacji z ludźmi i pozytywne nastawienie. Kluczowe umiejętności miękkie mogą się pokrywać, ale mają wspólne zasady i mogą być stosowane w podobnych sytuacjach. Nie ma lepszej umiejętności miękkiej, a lista jest długa. Oto jednak kilka najcenniejszych cech w dzisiejszym miejscu pracy. Umiejętności miękkie są niezwykle ważne, ale zdolność do negocjacji i łatwego nawiązywania kontaktów nie wystarczy, by zdobyć pracę, zwłaszcza w przypadku kandydatów na stanowiska kierownicze. Trudno byłoby wykonywać zadania w międzynarodowej firmie bez znajomości języka angielskiego, trudno pracować w zakładzie produkcyjnym bez znajomości obsługi urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Pierwsze trudne umiejętności nabywa się w szkole podstawowej, średniej, a także na studiach. Certyfikaty potwierdzające wymagany poziom biegłości w danym języku można uzyskać na specjalistycznych kursach. Praktyki i staże to także możliwość zdobycia wiedzy branżowej, zwłaszcza dla młodych ludzi dopiero wchodzących na rynek pracy.

Niektóre umiejętności miękkie można nabyć

Chcąc we właściwy sposób podnieść swoje umiejętności miękkie, najlepiej skorzystać z szerokiej oferty szkoleń, których celem jest nauka i rozwój umiejętności miękkich. Szkolenie opiera się zazwyczaj na odgrywaniu ról. Ważne jest, aby mieć uważnych trenerów, którzy mogą poprowadzić rozwój we właściwym kierunku, a także zapewnić informacje zwrotne dotyczące behawioralnych aspektów tych kompetencji.

Jak rozwijają się umiejętności miękkie?

Najpierw poprzez codzienną praktykę, kontakt z innymi ludźmi, obserwację i analizę własnych reakcji w interakcjach społecznych. W przeciwieństwie do umiejętności twardych nie są to umiejętności, których można się nauczyć z książek. Internet jest zalany wszelkiego rodzaju kursami umiejętności miękkich. Najlepiej zdecydować się na zajęcia prowadzone przez profesjonalnego trenera. Szkolenie odbywa się zazwyczaj w grupach i wymaga od uczestników odegrania danych scenariuszy sytuacyjnych. Ćwiczenia te pozwalają uczestnikom unikać niepożądanych reakcji i rozwijać ważne umiejętności interpersonalne.

Umiejętności miękkie potrzebne nam są do zarządzania naszymi relacjami z innymi ludźmi, zarządzania sobą i swoim czasem oraz rozwiązywania problemów. Tego rodzaj umiejętności bardzo możne się przydać w życiu codziennym i zawodowym.

 

 

Autor: Dominika Mróz

0 komentarzy do “Umiejętności miękkie – co to jest?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *