Studia podyplomowe BHP. Zainwestuj w swoją przyszłość i zdobądź dodatkowe uprawnienia!

Rozwój technologii, jak i zmieniające się warunki pracy stawiają przed współczesnymi specjalistami wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz higieny w miejscu pracy. W odpowiedzi na te dynamiczne potrzeby powstają coraz bardziej wyspecjalizowane programy edukacyjne, takie jak chociażby studia podyplomowe BHP.

W niniejszym artykule przyjrzymy się głębiej wartości i znaczeniu tych studiów. Przeanalizujemy, dlaczego zagadnienia związane z BHP stają się coraz bardziej istotne dla firm z różnych branż. Dowiemy się również, jakie perspektywy zawodowe mogą na nas czekać po ich ukończeniu na rynku pracy.

BHP. Co oznacza ten termin?

Określenie BHP to skrótowa nazwa terminu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Dziedzina ta stanowi kompleksowy zbiór wytycznych, które skoncentrowane są wokół reguł zapewniających pracownikom higieniczne, a przy tym bezpieczne warunki wykonywania obowiązków zawodowych. Z tego też powodu w trakcie studiów poruszane są takie zagadnienia, jak:

 • ergonomia,
 • medycyna pracy,
 • techniczne aspekty bezpieczeństwa,
 • psychologia zawodowa.

W Polsce kluczową instytucją nadzorującą przestrzeganie przepisów oraz wytycznych dotyczących BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy, tzw. PIP. Szczegółowe rozporządzenia zawarte są w licznych przepisach wykonawczych oraz w Kodeksie Pracy.

Co dają studia podyplomowe BHP?

Każde miejsce pracy, do którego uczęszczamy, musi spełniać szereg różnych wymagań pod kątem warunków higienicznych oraz bezpieczeństwa. Z tego też względu stale wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, którzy mogą objąć stanowiska związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Stąd w świadomości pracodawców nieobce są tego typu zawody, jak:

 • Starszy inspektor ds. BHP,
 • Specjalista ds. BHP,
 • Starszy lub Główny specjalista ds. BHP.

Chcąc jednak wykonywać choć jeden z nich, musimy mieć na uwadze to, że w związku z tym powinniśmy ukończyć Studia podyplomowe BHP. To właśnie dzięki nim dostaniemy szansę, aby rozpocząć swoją nową, a jednocześnie rozwojową ścieżkę kariery. Ten kierunek podyplomowy BHP jest dedykowany szczególnie osobom, które lubią mieć na co dzień kontakt z ludźmi, lub też posiadają swobodę w wypowiadaniu się wśród mniejszego lub większego grona.

Uprawnienia pracownika po studiach podyplomowych z BHP

Osoba, która ukończyła studia BHP podyplomowe na renomowanych uczelniach, takich jak UTH w Warszawie, będzie posiadała uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania zawodu na różnych szczeblach czy też specjalizacjach. A dzięki temu, że jest to kierunek prowadzony w wszechstronny sposób, pozwala na dokładne zapoznanie się z dziedziną, jaką jest Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Dzięki temu studenci mają szansę zdobyć różnego typu uprawnienia , w tym m.in.:

 • możliwość wykonywania zawodu pracownika służby BHP,
 • zaświadczenie potwierdzające umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • zaświadczenie dla Auditora ISO,
 • świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego dla tzw. wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Przykładowo, absolwent może objąć w przedsiębiorstwie stanowisko starszego inspektora ds. spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Według rozporządzenia z dnia 2 września 1997 roku, jeżeli pracownik jest zatrudniony w zakładzie liczącym maksimum 100 członków załogi i posiada kwalifikacje z tytuły ukończenia studiów podyplomowych z BHP, może wykonywać zadania powiązane z tym zawodem obok tych, z których się wywiązywał dotychczas z powodu zajmowanego, innego stanowiska. Stąd ten stosunek pracy określa się tutaj mianem „stanowiska łączonego”.

Studia podyplomowe z BHP. Zajęcia online i stacjonarne!

Oferta edukacyjna wielu uczelni, w tym UTH w Warszawie, obejmuje zarówno formę zajęć w trybie:

 • online,
 • jak i stacjonarnych,

zapewniając tym samym elastyczność w procesie nauki. Studia podyplomowe z BHP online umożliwią zdobycie cennej wiedzy i umiejętności, niezależnie od miejsca, w którym będziecie się znajdować. A dzięki zaawansowanym platformom edukacyjnym będziecie mieli szansę uczestniczyć w interaktywnych:

 • wykładach,
 • warsztatach,
 • oraz dyskusjach

z ekspertami branżowymi, nie ruszając się z domu. To doskonała opcja dla tych, którzy chcą pogłębiać swoje kompetencje bez konieczności podróżowania.

Jeśli wolicie jednak tradycyjny kontakt twarzą w twarz, to również będziecie mieć taką opcję. W trakcie zjazdów stacjonarnych zyskacie okazję uczestnictwa w intensywnych warsztatach, symulacjach oraz projektach grupowych, które wzmocnią Wasze umiejętności praktyczne i pozwolą zweryfikować zdobytą wiedzę w realnych sytuacjach.

0 komentarzy do “Studia podyplomowe BHP. Zainwestuj w swoją przyszłość i zdobądź dodatkowe uprawnienia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *