Dlaczego warto studiować integrację sensoryczną?

Wraz ze wzrostem świadomości w zakresie rozwoju człowieka, wzrasta również zapotrzebowanie na specjalistów. Z roku na rok można zaobserwować zwiększającą się liczbę dzieci potrzebujących profesjonalnego wsparcia. Zaburzenia prawidłowego funkcjonowania podstawowych funkcji poznawczych u najmłodszych są już na szczęście rozpoznawalne w szkołach. Nie zawsze bowiem rodzic na podstawie własnych obserwacji, jest w stanie stwierdzić jakiekolwiek odstępstwa w zachowaniu podopiecznego. Dlatego też tak dużą rolę w rozpoznaniu chorób z zakresu integracji sensorycznej, odgrywają placówki szkolne. Wstępna diagnoza opiekuna, to jednak dopiero początek pracy z wychowankiem. W kolejnych krokach niezbędna jest konsultacja ze specjalistą od terapii zaburzeń integracji sensorycznej, co aktualnie nie jest proste ze względu na przeciążenie poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dlatego też warto rozważyć rozszerzenie kompetencji o dodatkową specjalizację. Kto może zostać specjalistą terapii integracji sensorycznej? Co należy zrobić, aby otrzymać świadectwo ukończenia studiów?

  1. Czym jest integracja sensoryczna?
  2. a) Zapotrzebowanie na pomoc specjalistów z zakresu integracji sensorycznej
  3. Jak zostać terapeutą SI?
  4. a) Gdzie można zrobić studia podyplomowe SI?
  5. Co daje ukończenie studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej?
  6. a) Jak wygląda program studiów podyplomowych SI?

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna jest zdolnością rozpoznawania i doświadczania bodźców, napływających z otaczającego świata. Przekaz dociera do ośrodków mózgowych, gdzie dochodzi do jego interpretacji, wywołującą odpowiednią reakcję organizmu. Poprawne odczytywanie impulsów w mózgu, odbywa się na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Dlatego też ich odbiór powoduje konkretne zachowania u osób zdrowych. Prawidłowa integracja sensoryczna odgrywa ogromną rolę w rozwoju dzieci. To od niej zależy późniejsze kształtowanie osobowości oraz umiejętności edukacyjnych najmłodszych. Dlatego też tak istotne jest rozpoznanie różnego rodzaju niezgodności w zachowaniu dzieci na wczesnym etapie nauki.

Zapotrzebowanie na pomoc specjalistów z zakresu integracji sensorycznej

Terapia SI jest skierowana do osób z zaburzeniami integracji sensorycznej. Dysfunkcje dotyczą m.in. dysleksji, dysgrafii, dysortografii, a także problemów z koncentracją. Opiece specjalisty powinni być również poddani najmłodsi z objawami ADHD, ADD, z upośledzeniem mózgowym, wzroku oraz słuchu, a także z chorobami o podłożu genetycznym jak np. zespół Downa. Ogromny obszar nieprawidłowości w rozwoju dzieci, wymaga wprowadzenia niezbędnych procesów diagnozy integracji sensorycznej, a tym samym poddania ich specjalistycznemu leczeniu. Niestety liczba fachowców jest bardzo ograniczona, a terminy wizyt odległe. To duża szansa dla pedagogów i psychologów do rozszerzenia kwalifikacji o dodatkowy program studiów. Zachęcającym czynnikiem mogą być także zarobki terapeutów w zakresie integracji sensorycznej, które zwłaszcza w przypadku własnych gabinetów potrafią być bardzo zadowalające.

Jak zostać terapeutą SI?

Wiarygodne diagnozy z zakresu SI mogą pochodzić wyłącznie od osób uprawnionych. Terapeuta integracji sensorycznej, to absolwent psychologii, pedagogiki lub fizjoterapii, który zdecydował się rozwinąć obszar działalności i ukończył drugi stopień kursu integracji sensorycznej lub studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej. 

Gdzie można zrobić studia podyplomowe SI?

Obecnie wiele uczelni daje swoim studentom możliwość ukończenia studiów podyplomowych, uprawniających ich do prowadzenia diagnozy SI. Program studiów musi być oczywiście zgodny z wymaganiami objętymi rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. Dodatkowo Instytut Rozwoju Edukacji w Katowicach prowadzi kierunek: integracja sensoryczna studia podyplomowe. Zajęcia mają charakter hybrydowy. Obejmują szereg zagadnień związanych ze współczesną edukacją z zakresu psychologii rozwoju, jak i rehabilitacją oraz kompleksową diagnostyką związaną z SI. To propozycja dla psychologów, nauczycieli, pedagogów specjalnych, a także rehabilitantów i fizjoterapeutów zainteresowanych prowadzeniem terapii dziecka z zaburzeniami poznawczymi.

Co daje ukończenie studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej?

Ukończenie integracja sensoryczna studia podyplomowe, pozwala na prowadzenie diagnozy i terapii metodą SI. Osoby, które zrealizowały pełen program studiów podyplomowych, otrzymują certyfikat ukończenia kursu I i II stopnia wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Dokument daje im prawo do pracy w placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych, a także samodzielnego prowadzenia gabinetu integracji sensorycznej.

Jak wygląda program studiów podyplomowych SI?

Program zajęć studiów podyplomowych integracji sensorycznej obejmuje 480 godzin zajęć. Prowadzone są one w trybie hybrydowym, co oznacza że część szkoleń odbywa się online, pozostałe natomiast stacjonarnie w placówce. Studenci kierunku rozwijają swoje umiejętności i wiedzę m.in. z podstaw neuropsychologii, neurobiologii, pedagogiki specjalnej, anatomii oraz fizjologii układu nerwowego, ale i szeregu innych zagadnień teorii integracji sensorycznej. Obowiązkowym elementem ukończenia studiów są praktyki.

Integracja sensoryczna studia podyplomowe, to dla współczesnych psychologów, pedagogów czy fizjoterapeutów szansa na poszerzenie kwalifikacji zawodowych o certyfikat, uprawniający do niesienia pomocy potrzebującym dzieciom. Jak pokazują ostatnie lata, liczba najmłodszych z zaburzeniami integracji sensorycznej wzrasta. A proporcjonalnie do niej, zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy do “Dlaczego warto studiować integrację sensoryczną?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *